Nurmijärven Latu ja Polku ry. siirtää, peruu tai muuttaa etätapahtumiksi kaikki yleisötapahtumansa, koulutuksensa ja kokouksensa 31.5. asti.
Ohjeistuksen lähtökohtana on Suomen hallituksen suositus harrastustoimintaan liittyvien kokoontumisten välttämisestä, jotta koronaviruksen nopea leviäminen saadaan ehkäistyksi.
Nurmijärven Latu ja Polku ry. seuraa ja noudattaa kaikessa toiminnassaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja valtioneuvoston linjauksia liittyen koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan. Tiedotamme jäseniämme heti, jos valtionhallinnon linjauksissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös yhdistyksemme toimintaan.
Nurmijärven Latu ja Polku ry. on ulkoilujärjestö Suomen Ladun jäsenyhdistys. Myös Suomen Latu siirtää, peruu tai muuttaa etätapahtumiksi kaikki yleisötapahtumansa, koulutuksensa ja kokouksensa 31.5. asti.
Huom. Myös Veteraanimajan käyttö on keskeytetty tältä keväältä. Suosittelemme jäsenistölle omatoimista liikuntaa ja ulkoilua.

Nurmijärven Latu ja Polku ry:n puolesta,
Puheenjohtaja Timo Pasanen
puhelin 0408496107
sähköposti timo.pasanen063@gmail.com

www.nurmijarvenlatu.demolatu.fi
facebook Nurmijärven Latu ja Polku ry. (ryhmä)
Nurmijärven Latu ja Polku (sivu)
Instagram nurmijarvenlatujapolku